More

  Tag:การเมือง

  อ.เจษฎ์กางมาตรา 112 ตีความประเด็นข้อขัดแย้ง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ตำแหน่ง   : นักวิชาการด้านนิติศาสตร์

  คุณหญิงหน่อย รับ มีแนวโน้มตั้งพรรคใหม่

  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยอมรับทิ้งเพื่อไทย มีแนวโน้มตั้งพรรคใหม่ เพราะปัญหาของประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไข

  นักวิชาการชี้เรื่องคอมมิวนิสต์เป็นความคิดตกยุค

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : รศ.พรชัย  เทพปัญญา ตำแหน่ง   : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

  การตีความหมายและมุมมองของคำว่า “RT”

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง ตำแหน่ง   : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

  วิเคราะห์ม็อบแผ่วติดปัญหาขัดแย้งภายใน/คนเริ่มเบื่อ

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ ตำแหน่ง   : นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้านปรัชญาการเมือง

  “เกียรติ”มองญัตติ9ส.ว.สหรัฐเป็นเกมการเมือง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณเกียรติ สิทธีอมร ตำแหน่ง  : ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

  อ.วันวิชิตเสนอแนวคิดปรับเกณฑ์บ้านรับรองนายกฯ

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ผศ.วันวิชิต  บุญโปร่ง ตำแหน่ง   : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

  “โจ ไบเดน”ว่าที่ปธน.สหรัฐกับโลกสองใบ

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ดร.ปิยศักดิ์  มานะสันต์ ตำแหน่ง   :  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัย  ธ.ไทยพาณิชย์

  อ.เจษฎ์แนะวางหลักเกณฑ์ให้ชัดเรื่องการพักบ้านหลวง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  :รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก ตำแหน่ง   :นักวิชาการด้านนิติศาสตร์

  ทีมหญิงแกร่งของไบเดนเริ่มถูกกระแสต่อต้าน

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณบุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์ คอลัมนิสต์ข่าวต่างประเทศ

  Popular

  อ.เจษฎ์กางมาตรา 112 ตีความประเด็นข้อขัดแย้ง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

  คุณหญิงหน่อย รับ มีแนวโน้มตั้งพรรคใหม่

  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยอมรับทิ้งเพื่อไทย มีแนวโน้มตั้งพรรคใหม่ เพราะปัญหาของประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไข

  นักวิชาการชี้เรื่องคอมมิวนิสต์เป็นความคิดตกยุค

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : รศ.พรชัย  เทพปัญญา

  การตีความหมายและมุมมองของคำว่า “RT”

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง

  วิเคราะห์ม็อบแผ่วติดปัญหาขัดแย้งภายใน/คนเริ่มเบื่อ

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์

  “เกียรติ”มองญัตติ9ส.ว.สหรัฐเป็นเกมการเมือง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณเกียรติ สิทธีอมร

  อ.วันวิชิตเสนอแนวคิดปรับเกณฑ์บ้านรับรองนายกฯ

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ผศ.วันวิชิต  บุญโปร่ง

  “โจ ไบเดน”ว่าที่ปธน.สหรัฐกับโลกสองใบ

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ดร.ปิยศักดิ์  มานะสันต์

  อ.เจษฎ์แนะวางหลักเกณฑ์ให้ชัดเรื่องการพักบ้านหลวง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  :รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก

  ทีมหญิงแกร่งของไบเดนเริ่มถูกกระแสต่อต้าน

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณบุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์