More

  รายการ

  คลิปยอดนิยม

  ข่าวดี ร้านนวดเตรียมเปิดได้ 31 พ.ค.นี้

  คุณญาญ่า ผู้ประกอบการร้านนวด ได้รับข่าวดี ว่าจะมีการเปิดผ่อนปรนระยะ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ โดยให้พิจารณาอนุมัติบริการนวดช่วงล่าง เช่น นวดฝ่าเท้า นวดตัวส่วนล่าง รวมทั้งวิงวอนขอให้รัฐ ช่วยให้ร้านนวดเข้าถึงแหล่งเงินกู้ให้กับร้านนวด

  ร้านนวดโอดแม้เปิดร้านได้ แต่รายได้ก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิม !!

  คุณพิทักษ์ โยธา เจ้าของร้านนวดจารวี โอดครวญแม้มีการผ่อนปรนให้กลับมาเปิดธุรกิจได้แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้กิจการมีรายได้กลับมาเหมือนเดิม

  อธิบายชุดตรวจสอบไวรัสโควิค19 ราคาไม่ถึง 500 บาท

  สัมภาษณ์  :ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา   ตำแหน่ง   :คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเด็น    : อธิบายชุดตรวจสอบไวรัสโควิค19 ราคาไม่ถึง 500 บาท...

  รัฐวิสาหกิจอีก 4-5 แห่งมีปัญหาแบบการบินไทย

  รายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันจันทร์ ที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  เสียงพิศวง ได้ยินคำว่าอะไรกัน?

  ชาวเน็ตสงสัย ทำไมเสียงเดียวกันแต่ได้ยินไม่เหมือนกัน แล้วคุณหล่ะได้ยินคำว่าอะไร ยานนี่หรือลอเรล