More

  วิเคราะห์ม็อบแผ่วติดปัญหาขัดแย้งภายใน/คนเริ่มเบื่อ

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  : ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์

  ตำแหน่ง   : นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้านปรัชญาการเมือง

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ