More

  อ.วันวิชิตเสนอแนวคิดปรับเกณฑ์บ้านรับรองนายกฯ

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  : ผศ.วันวิชิต  บุญโปร่ง

  ตำแหน่ง   : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ