More

  Tag:การเมือง

  “ยุทธพร” ชี้การเมืองเริ่มเข้าสู่มวลชนาธิปไตย

  The Reporters 101 Radioดำเนินรายการโดย  : คุณนภา ศรประสิทธิ์กับคุณฐปนีย์ เอียดศรีไชยวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

  “อ.พรชัย” ยังเชื่อจะมีการแก้รธน.แน่

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : รศ.พรชัย เทพปัญญา ตำแหน่ง   : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

  “วรวรรณ”วอนเปิดพื้นที่ตรงกลาง ความคิดทางการเมือง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ตำแหน่ง   : อดีตประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

  นักรัฐศาสตร์ชี้แนวโน้มร่างแก้ไขรธน.อาจถูกคว่ำ!

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ผศ.วันวิชิต  บุญโปร่ง ตำแหน่ง   : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

  ประธานวิปรบ.ชี้แก้รธน.ได้หรือไม่ตัวชี้ขาดอยู่ที่ 84 ส.ว.

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : คุณวิรัช รัตนเศรษฐ ตำแหน่ง   : ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

  “อ.เจษฎ์”สอนกลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ตำแหน่ง   : นักวิชาการด้านนิติศาสตร์

  “อุเทน” จี้กลุ่มนิติราษฎร์ ที่อยู่เบื้องหลังผู้ชุมนุม เปิดหน้าสู้ อย่าแอบอยู่หลังเด็ก

  คุณอุเทน ชาติภิญโญ จี้กลุ่มนิติราษฏร์ ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเปิดหน้าสู้เต็มตัว อย่าแอบอยู่หลังเด็ก ติงแนวร่วมทีไปสังเกตการณ์ไม่ใช้ศักยภาพเท่าที่ควร พอใจทั้ง 2 ฝ่าย ถอยคนละก้าวไม่มีการปะทะ

  Popular

  “ยุทธพร” ชี้การเมืองเริ่มเข้าสู่มวลชนาธิปไตย

  The Reporters 101 Radioดำเนินรายการโดย  : คุณนภา ศรประสิทธิ์กับคุณฐปนีย์ เอียดศรีไชยวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

  “อ.พรชัย” ยังเชื่อจะมีการแก้รธน.แน่

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : รศ.พรชัย เทพปัญญา

  “วรวรรณ”วอนเปิดพื้นที่ตรงกลาง ความคิดทางการเมือง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : คุณวรวรรณ ธาราภูมิ

  นักรัฐศาสตร์ชี้แนวโน้มร่างแก้ไขรธน.อาจถูกคว่ำ!

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ผศ.วันวิชิต  บุญโปร่ง

  ประธานวิปรบ.ชี้แก้รธน.ได้หรือไม่ตัวชี้ขาดอยู่ที่ 84 ส.ว.

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : คุณวิรัช รัตนเศรษฐ

  “อ.เจษฎ์”สอนกลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

  “อุเทน” จี้กลุ่มนิติราษฎร์ ที่อยู่เบื้องหลังผู้ชุมนุม เปิดหน้าสู้ อย่าแอบอยู่หลังเด็ก

  คุณอุเทน ชาติภิญโญ จี้กลุ่มนิติราษฏร์ ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเปิดหน้าสู้เต็มตัว อย่าแอบอยู่หลังเด็ก ติงแนวร่วมทีไปสังเกตการณ์ไม่ใช้ศักยภาพเท่าที่ควร พอใจทั้ง 2 ฝ่าย ถอยคนละก้าวไม่มีการปะทะ