More

  101 องศาข่าว

  Hosted by

  Various

  เบรก 4 : สัมภาษณ์ พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผอ.กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค

  รายการ 101 องศาข่าวคุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากรวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เบรก 4 -สัมภาษณ์  :  พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผอ.กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค-ประเด็น  :  การระบาดของไข้เลือดออก

  เบรก 3 : สัมภาษณ์คุณวิรัช รัตนเศรษฐ ปธ.วิปรัฐบาล // ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ ผจก.ทั่วไปโรงแรม BRIGHTON PATTAYA

  รายการ 101 องศาข่าวคุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากรวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เบรก 3 -สัมภาษณ์   : คุณวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล-ประเด็น    : ประชุมวิปรัฐเตรียมพร้อมการอภิปราย

  เบรก 2 : ประชุมวิปรัฐบาล //คลังขายหุ้นการบินไทยให้กองทุนวายุภักดิ์

  รายการ 101 องศาข่าวคุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากรวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เบรก 2 -ประชุมวิปรัฐบาล เตรียมการอภิปราย-แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลแจงในศึกอภิปราย-กระทรวงคลังขายหุ้นการบินไทยให้กองทุนวายุภักดิ์ -สรุปหุ้นกับคุณเจริญ เอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์  บล.เคทีซิมิโก้

  เบรก 1 : New Normal //แฉเรียกรับหัวคิวการทำ State Quarantine

  รายการ 101 องศาข่าวคุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากรวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เบรก 1 -New Normal การมีอาชีพเสริม-แฉเรียกรับหัวคิวการทำ State Quarantine-การอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน // บรรยากาศการเมือง

  นักข่าวทำเนียบ วิเคราะห์มินิบอร์ดบริหารการบินไทย

  คุณญาดา เพิ่มลาภ ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบ วิเคราะห์มินิบอร์ด บริหารการบินไทย ที่มี อ.วิษณู เครืองาม เป็นประธาน เพื่อหย่าศึกภายใน และทำหน้าที่ฝ่ายกฏหมายเชื่อมระหว่างกระทรวงคมนาคม กับกระทรวงการคลัง