More

  MONEY MAKEOVER

  Hosted by

  Various

  “SAM กับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ NPL”

  รายการ Money Makeover     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณอัจฉรา นันทจุติ ผู้บริหารฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM)

  William Bengen กับ กฎ 4 % วางแผนการเงิน

  รายการ Money Makeover     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  คนไทยจะรับมือกับภาระหนี้ที่เกิดจากโควิด-19อย่างไร

  รายการ Money Makeover     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP  นักวางแผนการเงิน

  ข้าราชการครูอายุ 28 วางแผนเกษียณ

  รายการ Money Makeover     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยคุณธนาทร คล่องการเขียน นักวางแผนการเงิน

  สอนลูกเรื่องการเงินอย่างไร?

  รายการ Money Makeover     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563