More

  เหตุ-ปัจจัยทำไมรายได้ของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

  รายการ Money Makeover     
  ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศิน
  วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์

  CFP  นักวางแผนการเงิน

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ