More

  สนามข่าว 101

  Hosted by

  Various

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ คุณคำนูณ สิทธิสมาน ประเด็น : 3 ข้อเสนอยกระดับความมั่นใจการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ  : คุณคำนูณ สิทธิสมาน ตำแหน่ง   : สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

  เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์ นพ.นคร เปรมศรี ประเด็น : ความคืบหน้าการพัฒนาวิจัยวัคซีนป้องกัน “โรคโควิด-19 ในไทย”

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : นพ.นคร เปรมศรี ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.)

  เบรกที่ 2 : *** วิเคราะห์ข่าว ***

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

  เบรกที่ 1 : *** วิเคราะห์ข่าว ***

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

  ปชป.เสนอสภาตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้เงินกู้ของรัฐ

  รายการสนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ตำแหน่ง   : รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์