More

  punuq

  666 episodes

  นักวิชาการซัด รัฐล้มเหลวเตือนภัยน้ำท่วม ทั้งที่มีข้อมูลเพียงพอ

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”ดำเนินรายการโดย : คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันศุกร์ ที่ 04 ธันวาคม 2563

  สีจิ้นผิงติงแจ็คหม่าอย่าซ่ามาก

  รายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563