More

  pppiiikk

  471 episodes

  ความคาดหวังต่อ รมว.คลังใหม่ กับ มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

  รายการ Money Makeover     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณธนาทร คล่องการเขียนวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จก. (เครดิตบูโร).

  ผู้ค้าดอกไม้โอดโควิด-ศก.ทำยอดขายวันแม่ซบเซา

  The Reporters 101 Radioดำเนินรายการโดย  : คุณนภา ศรประสิทธิ์กับคุณฐปนีย์ เอียดศรีไชยวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  งานวิจัยระบุผู้นำหญิงทุจริตน้อยกว่าผู้ชาย

  รายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  จ่าพิชิต ชี้ ความเชื่อที่ว่าป้อนแต่กะทิให้ไก่ จะทำให้เนื้อไก่มีรสกะทิ เป็นไปไม่ได้

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ จ่าพิชิต ขจัดพาลชน แอดมินเพจ Drama-addict เผยการที่นำไก่ไปฝังในหลุมแล้วป้อนแต่กะทิ โดยเชื่อว่าเนื้อไก่จะนุ่มและมีรสกะทิ ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะ ไม่เหมือนกับการหมักที่จะได้ผลมากกว่า