More

  Tag:การเมือง

  “อนุสรณ์”เชื่อการชุมนุมม็อบไม่กระทบศก.มากนัก

  รายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  แนะเปิดสภาวิสามัญชี้ทางออกม็อบกับรัฐบาล

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : รศ.พรชัย เทพปัญญา ตำแหน่ง  : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

  นักวิชาการมองม็อบเกิดจากสงครามชุดความคิด

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ ตำแหน่ง  : นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้านปรัชญาการเมือง

  ดารากับการแสดงความเห็นทางการเมือง

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์: คุณอาร์ม ธนภูมิ ท้าวนอก ผู้สื่อข่าวบันเทิง

  นักวิชาการ มองผู้ชุมนุมท้าทาย พ.ร.ก.ที่ไม่ชอบธรรม เชื่อยื่นศาลให้ระงับ

  ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อ.รัฐศาสตร์ จุฬาฯ มองการชุมนุม ท้าทาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ไม่ชอบธรรม เชื่อยื่นศาลให้ระงับการออก พ.ร.ก.จี้ ส.ส.เร่งเปิดสภาด่วนแก้วิกฤติ

  อีจัน สรุป Timeline ม็อบ 14 ตุลา

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์

  ประธานรณรงค์ประชาธิปไตยเผย 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎร คนไม่พอใจพล.อ.ประยุทธ์มากที่สุด

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”ดำเนินรายการโดย : คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

  อ.นิด้าย้อนรอยบทเรียนการชุมนุม…รัฐบาลมักยุบสภา

  รายการ ข่าวปักหมุด 101 radioดำเนินรายการโดย- คุณกาญจนา นิตย์เมธา- คุณนภา ศรประสิทธิ์วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  นักวิชาการงงม็อบไม่พูดถึงการแก้รธน.

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์   : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง ตำแหน่ง    : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  เตือนระวังการใช้ภาษาในการชุมนุม

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณชยสิริ  วิชยารักษ์   บรรณาธิการหนังสือด้านคุณภาพชีวิต

  Popular

  “อนุสรณ์”เชื่อการชุมนุมม็อบไม่กระทบศก.มากนัก

  รายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  แนะเปิดสภาวิสามัญชี้ทางออกม็อบกับรัฐบาล

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : รศ.พรชัย เทพปัญญา

  นักวิชาการมองม็อบเกิดจากสงครามชุดความคิด

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์

  ดารากับการแสดงความเห็นทางการเมือง

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์: คุณอาร์ม ธนภูมิ ท้าวนอก

  นักวิชาการ มองผู้ชุมนุมท้าทาย พ.ร.ก.ที่ไม่ชอบธรรม เชื่อยื่นศาลให้ระงับ

  ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อ.รัฐศาสตร์ จุฬาฯ มองการชุมนุม ท้าทาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ไม่ชอบธรรม เชื่อยื่นศาลให้ระงับการออก พ.ร.ก.จี้ ส.ส.เร่งเปิดสภาด่วนแก้วิกฤติ

  อีจัน สรุป Timeline ม็อบ 14 ตุลา

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์

  ประธานรณรงค์ประชาธิปไตยเผย 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎร คนไม่พอใจพล.อ.ประยุทธ์มากที่สุด

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”ดำเนินรายการโดย : คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

  อ.นิด้าย้อนรอยบทเรียนการชุมนุม…รัฐบาลมักยุบสภา

  รายการ ข่าวปักหมุด 101 radioดำเนินรายการโดย- คุณกาญจนา นิตย์เมธา- คุณนภา ศรประสิทธิ์วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  นักวิชาการงงม็อบไม่พูดถึงการแก้รธน.

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์   : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง

  เตือนระวังการใช้ภาษาในการชุมนุม

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณชยสิริ  วิชยารักษ์