More

  นักวิชาการชี้เรื่องคอมมิวนิสต์เป็นความคิดตกยุค

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  : รศ.พรชัย  เทพปัญญา

  ตำแหน่ง   : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ