More

  คลินิกสุขภาพ

  Hosted by

  Various

  ข่าวสุขภาพ

  รายการ “คลินิกสุขภาพ”ดำเนินรายการโดย : คุณประพุทธ สุวัฒนาวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

  ตอบคำถามปัญหาด้านสุขภาพผิวพรรณ

  สัมภาษณ์ :พญ.สุภาภรณ์ กาญจนสิงห์ (หมอนิด)ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังประเด็น : ตอบคำถามปัญหาด้านสุขภาพผิวพรรณ

  ข่าวสุขภาพ

  รายการ “คลินิกสุขภาพ”ดำเนินรายการโดย : คุณประพุทธ สุวัฒนาวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

  โรคไข้เลือดออก น่ากลัวอย่างไร ใครรู้บ้าง?

  * ช่วงคลินิกสุขภาพ* สัมภาษณ์: พญ.วิไลรัตน์  หล้ามาชน ตำแหน่ง: กุมารแพทย์ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ประเด็น: โรคไข้เลือดออก น่ากลัวอย่างไร ใครรู้บ้าง

  เปิดสายตอบปัญหาสุขภาพ

  * ช่วงคลินิกสุขภาพ* สัมภาษณ์ : นพ.กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น) ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัย ประเด็น   :  เปิดสายตอบปัญหาสุขภาพ