More

  คลินิกสุขภาพ

  Hosted by

  Various

  เปิดสายตอบปัญหาสุขภาพ

  * ช่วงคลินิกสุขภาพ* สัมภาษณ์ : นพ.กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น) ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัย ประเด็น   : เปิดสายตอบปัญหาสุขภาพ

  “อาหาร” ที่ควรลด เพื่อบรรเทาอาการ “โรคประจำตัว”

  * ช่วงคลินิกสุขภาพ* สัมภาษณ์ : นพ.กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น) ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัย ประเด็น   : "อาหาร" ที่ควรลด เพื่อบรรเทาอาการ "โรคประจำตัว"

  ข่าวสุขภาพ

  รายการ “คลินิกสุขภาพ”ดำเนินรายการโดย : คุณประพุทธ สุวัฒนาวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  ตอบคำถามปัญหาด้านสุขภาพผิวพรรณ

  * ช่วงคลินิกสุขภาพ* สัมภาษณ์   :พญ.สุภาพร กาญจนสิงห์(หมอนิด) ตำแหน่ง    : ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง  ประเด็น    : ตอบคำถามปัญหาด้านสุขภาพผิวพรรณ

  ข่าวสุขภาพ

  รายการ “คลินิกสุขภาพ”ดำเนินรายการโดย : คุณประพุทธ สุวัฒนาวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563