More

  mkrissada

  100 episodes

  เบรก 2 :พระพยอม กัลยาโณ – กรณีกลุ่มศิลปินวาดภาพ สิตางศุ์ ส้มหยุด แทรกเข้าไปในภาพวาดตำนานพุทธประวัติ

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์: พระราชธรรมนิเทศน์  (พระพยอม  กัลยาโณ)ตำแหน่ง: เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วประเด็น :กรณีกลุ่มศิลปินวาดภาพ สิตางศุ์ ส้มหยุด แทรกเข้าไปในภาพวาดตำนานพุทธประวัติ

  เบรก 1 :คุณ ชวน ชูจันทร์ – มองอดีตก่อนมี พปชร. และอนาคต พปชร. หลังจากนี้

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์: คุณ ชวน ชูจันทร์ตำแหน่ง : ประธานชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม ผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐประเด็น : มองอดีตก่อนมี พปชร. และอนาคต พปชร. หลังจากนี้

  เบรกที่ 2 : คุณสมพงษ์ เบญจเทพานันท์ – เปิดตลาดหุ้นไทย // แนวโน้มภาคเช้า

  รายการพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์ : คุณสมพงษ์ เบญจเทพานันท์ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่าประเด็น  : เปิดตลาดหุ้นไทย–แนวโน้มภาคเช้า

  เบรกที่ 1 :ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ – ECB & SME

  รายการพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 - ECB & SME

  เบรกที่ 2 :คุณ วีระพงษ์ วงศ์แหวน – สหภาพแรงงาน‘ขสมก.’ค้านแนวคิดบอร์ดองค์การฯ จ้าง’เอกชน’วิ่งรถแทน

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์: คุณ วีระพงษ์ วงศ์แหวนตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพประเด็น :สหภาพแรงงาน‘ขสมก.’ค้านแนวคิดบอร์ดองค์การฯ จ้าง'เอกชน'วิ่งรถแทน