More

  mkrissada

  100 episodes

  เบรกที่ 1 : นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น) // แนะนำ “อาหารแห้ง” สำหรับผู้สูงอายุช่วง “โควิด-19”

  รายการ “คลินิกสุขภาพ”คุณประพุทธ สุวัฒนาวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : นพ.กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น)ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัยประเด็น   : แนะนำ "อาหารแห้ง" สำหรับผู้สูงอายุช่วง "โควิด-19"

  เบรกที่ 2 : สัมภาษณ์ คุณปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล // ประเด็น : เปิดตลาดหุ้นไทย–แนวโน้มภาคเช้า

  สัมภาษณ์     : คุณปิยะภัทร์ ภัทรภูวดลตำแหน่ง         : ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดประเด็น         : เปิดตลาดหุ้นไทย–แนวโน้มภาคเช้า

  เบรกที่ 1 : สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ // ประเด็น :จ่อผ่อนล็อกดาวน์ ขนส่ง-ค้าปลีก คึก

  รายการพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนเวลา 09.00-10.00น.ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันอังคารที่ 21  เมษายน พ.ศ. 2563 - จ่อผ่อนล็อกดาวน์ ขนส่ง-ค้าปลีก คึกคัก- เคาะช่วยค่าไฟ! ใช้เกิน 800 หน่วย ลด 50% // เพิ่มใช้ไฟฟ้าฟรี 150 หน่วย

  เบรกที่ 2 : อัพเดตข่าวเศรษฐกิจ // สัมภาษณ์ คุณอาภาภรณ์ แสวงพรรค. // ประเด็น : เปิดตลาดหุ้นไทย–แนวโน้มภาคเช้าวันนี้เป็นอย่างไร

  รายการพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนเวลา 09.00-10.00น.ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันจันทร์ที่ 20  เมษายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณอาภาภรณ์ แสวงพรรคตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล. ดีบีเอสวิคเคอร์สประเด็น   : เปิดตลาดหุ้นไทย–แนวโน้มภาคเช้าวันนี้เป็นอย่างไร // แนะนำนักลงทุนอย่างไรดี

  เบรกที่ 1 : สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ // ประเด็น :เชิญ 20 มหาเศรษฐีแก้โควิด

  รายการพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนเวลา 09.00-10.00น.ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันจันทร์ที่ 20  เมษายน พ.ศ. 2563 ประเด็น: - เชิญ 20 มหาเศรษฐี​ ...