More

  เบรก 2 :พระพยอม กัลยาโณ – กรณีกลุ่มศิลปินวาดภาพ สิตางศุ์ ส้มหยุด แทรกเข้าไปในภาพวาดตำนานพุทธประวัติ

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์
  คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ

  วันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563

  สัมภาษณ์: พระราชธรรมนิเทศน์  (พระพยอม  กัลยาโณ)
  ตำแหน่ง: เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
  ประเด็น :กรณีกลุ่มศิลปินวาดภาพ สิตางศุ์ ส้มหยุด แทรกเข้าไปในภาพวาดตำนานพุทธประวัติ

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ