More

  mkrissada

  100 episodes

  เบรกที่ 1 :อัพเดตแคมเปญความเคลื่อนไหวของ Change.org

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์: ‘ตัวเเทนกลุ่มพี่เตี๊ย มช. fanclub’แคมเปญ :คืนความเป็นธรรมให้ พี่เตี้ย มช.

  เบรกที่ 2 :อัพเดตข่าวเศรษฐกิจ

  รายการพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 อัพเดตข่าวเศรษฐกิจ

  เบรกที่ 1 :ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ – การลดเงินสบทบ สปส.

  รายการพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 - การลดเงินสบทบ สปส.- มาตรการช่วยเหลือแรงงาน

  เบรกที่ 2 :พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร – คุกฟรี 14 เดือน “เจ้าแม็กซ์” แชมป์มวย

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์: พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตรตำแหน่ง : เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมประเด็น :คุกฟรี 14 เดือน "เจ้าแม็กซ์" แชมป์มวย ร้อง “บิ๊กแป๊ะ” ถูกยัดร่วมค้ายา

  เบรกที่ 1 :คุณ มนัส พุทธรัตน์ – กลุ่มปาล์มน้ำมัน จับตา การปรับค่าสารตกค้าง MRL ย้อนแย้งแบนพาราควอต

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์: คุณ มนัส พุทธรัตน์ตำแหน่ง : ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยประเด็น : กลุ่มปาล์มน้ำมัน จับตา การปรับค่าสารตกค้าง MRL ย้อนแย้งแบนพาราควอต