More

  เบรกที่ 2 :คุณ วีระพงษ์ วงศ์แหวน – สหภาพแรงงาน‘ขสมก.’ค้านแนวคิดบอร์ดองค์การฯ จ้าง’เอกชน’วิ่งรถแทน

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์
  คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ

  วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

  สัมภาษณ์: คุณ วีระพงษ์ วงศ์แหวน
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  ประเด็น :สหภาพแรงงาน‘ขสมก.’ค้านแนวคิดบอร์ดองค์การฯ จ้าง’เอกชน’วิ่งรถแทน

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ