More

  Tag:รายการย้อนหลัง

  เบรก 2 :พระพยอม กัลยาโณ – กรณีกลุ่มศิลปินวาดภาพ สิตางศุ์ ส้มหยุด แทรกเข้าไปในภาพวาดตำนานพุทธประวัติ

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์: พระราชธรรมนิเทศน์  (พระพยอม  กัลยาโณ)ตำแหน่ง: เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วประเด็น :กรณีกลุ่มศิลปินวาดภาพ สิตางศุ์ ส้มหยุด แทรกเข้าไปในภาพวาดตำนานพุทธประวัติ

  เบรก 1 :คุณ ชวน ชูจันทร์ – มองอดีตก่อนมี พปชร. และอนาคต พปชร. หลังจากนี้

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์: คุณ ชวน ชูจันทร์ตำแหน่ง : ประธานชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม ผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐประเด็น : มองอดีตก่อนมี พปชร. และอนาคต พปชร. หลังจากนี้

  เบรกที่ 2. สัมภาษณ์ คุณเฉลิมชัย ศิรินันทวิทยา // อัพเดตตลาดการเงินการลงทุน

  รายการMoney Makeoverเวลา11.00 – 12.00 น.     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

  เบรกที่ 1. สัมภาษณ์ : เจ้าของเรื่องเล่า “เมื่อเมียยอมเลิกหวย ผัวก็ยอมเลิกเหล้า”

  รายการMoney Makeoverเวลา11.00 – 12.00 น.     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 1.คุณพันนิดา  วังเวงจิตร  ตำแหน่งสารวัตรกำนัน  ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

  เบรก 2 : ช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆ

  The Reporters 101 Radioดำเนินรายการโดย  : คุณนภา ศรประสิทธิ์กับคุณกาญจนา ปลื้มจิตต์วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 ช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆ -คลังถกเยียวยากลุ่มตกค้าง 1.7 ล้านคนวันนี้ - กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกเดือนละพัน

  เบรก 1 : ช่วง The Reporters Exclusive//ช่วงฐปนีย์update

  The Reporters 101 Radioดำเนินรายการโดย  : คุณนภา ศรประสิทธิ์กับคุณกาญจนา ปลื้มจิตต์วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 ช่วง The Reporters Exclusive - ประเด็นร้อนการเมืองสมศักดิ์เทพสุทิน(4.38 นาที) - เคลื่อนไหวที่สหรัฐคลิปสัมภาษณ์คนไทยในสหรัฐ(3 นาที)

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง ประเด็น : วิเคราะห์การปรับเปลี่ยน กก.บห.พรรคพปชร.

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง     อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต ประเด็น   ...

  เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์ คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ประเด็น : เปิดแผน 2 มาตรการเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ (แจกเงินเที่ยว)

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ  : คุณยุทธศักดิ์ สุภสร     ตำแหน่ง   : ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

  เบรกที่ 2 : *** วิเคราะห์ข่าว ***

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

  เบรกที่ 1 : *** วิเคราะห์ข่าว ***

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

  Popular

  เบรก 2 :พระพยอม กัลยาโณ – กรณีกลุ่มศิลปินวาดภาพ สิตางศุ์ ส้มหยุด แทรกเข้าไปในภาพวาดตำนานพุทธประวัติ

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์: พระราชธรรมนิเทศน์  (พระพยอม  กัลยาโณ)ตำแหน่ง: เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วประเด็น :กรณีกลุ่มศิลปินวาดภาพ สิตางศุ์ ส้มหยุด แทรกเข้าไปในภาพวาดตำนานพุทธประวัติ

  เบรก 1 :คุณ ชวน ชูจันทร์ – มองอดีตก่อนมี พปชร. และอนาคต พปชร. หลังจากนี้

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์: คุณ ชวน ชูจันทร์ตำแหน่ง : ประธานชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม ผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐประเด็น : มองอดีตก่อนมี พปชร. และอนาคต พปชร. หลังจากนี้

  เบรกที่ 2. สัมภาษณ์ คุณเฉลิมชัย ศิรินันทวิทยา // อัพเดตตลาดการเงินการลงทุน

  รายการMoney Makeoverเวลา11.00 – 12.00 น.     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

  เบรกที่ 1. สัมภาษณ์ : เจ้าของเรื่องเล่า “เมื่อเมียยอมเลิกหวย ผัวก็ยอมเลิกเหล้า”

  รายการMoney Makeoverเวลา11.00 – 12.00 น.     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 1.คุณพันนิดา  วังเวงจิตร 

  เบรก 2 : ช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆ

  The Reporters 101 Radioดำเนินรายการโดย  : คุณนภา ศรประสิทธิ์กับคุณกาญจนา ปลื้มจิตต์วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 ช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆ -คลังถกเยียวยากลุ่มตกค้าง 1.7 ล้านคนวันนี้

  เบรก 1 : ช่วง The Reporters Exclusive//ช่วงฐปนีย์update

  The Reporters 101 Radioดำเนินรายการโดย  : คุณนภา ศรประสิทธิ์กับคุณกาญจนา ปลื้มจิตต์วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 ช่วง The Reporters Exclusive - ประเด็นร้อนการเมืองสมศักดิ์เทพสุทิน(4.38...

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง ประเด็น : วิเคราะห์การปรับเปลี่ยน กก.บห.พรรคพปชร.

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง    

  เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์ คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ประเด็น : เปิดแผน 2 มาตรการเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ (แจกเงินเที่ยว)

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ  : คุณยุทธศักดิ์ สุภสร    

  เบรกที่ 2 : *** วิเคราะห์ข่าว ***

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

  เบรกที่ 1 : *** วิเคราะห์ข่าว ***

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563