More

  jed

  302 episodes

  เบรกที่ 2. สัมภาษณ์ คุณเฉลิมชัย ศิรินันทวิทยา // อัพเดตตลาดการเงินการลงทุน

  รายการMoney Makeoverเวลา11.00 – 12.00 น.     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

  เบรกที่ 1. สัมภาษณ์ : เจ้าของเรื่องเล่า “เมื่อเมียยอมเลิกหวย ผัวก็ยอมเลิกเหล้า”

  รายการMoney Makeoverเวลา11.00 – 12.00 น.     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 1.คุณพันนิดา  วังเวงจิตร  ตำแหน่งสารวัตรกำนัน  ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง ประเด็น : วิเคราะห์การปรับเปลี่ยน กก.บห.พรรคพปชร.

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง     อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต ประเด็น   ...

  เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์ คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ประเด็น : เปิดแผน 2 มาตรการเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ (แจกเงินเที่ยว)

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ  : คุณยุทธศักดิ์ สุภสร     ตำแหน่ง   : ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

  เบรกที่ 2 : *** วิเคราะห์ข่าว ***

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563