More

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง ประเด็น : วิเคราะห์การปรับเปลี่ยน กก.บห.พรรคพปชร.

  รายการสนามข่าว 101
  เวลา 07.00-09.00น.
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี

  วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง    

  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

  ประเด็น    : วิเคราะห์การปรับเปลี่ยน กก.บห.พรรคพปชร.


  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ