More

  pppiiikk

  703 episodes

  อีจันลงพื้นที่ดูบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ ไนท์ แอดมินเพจอีจัน  ลงพื้นที่ไปมาตราการการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ จากที่ไปสอบถามนักเรียนดีใจที่ได้มาโรงเรียน :ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ปกครองที่ยังคงรู้สึกเป็นห่วง

  เติมพลังฟื้นชีวิตให้เอสเอ็มอี

  รายการ Money Makeover     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณธนาทร คล่องการเขียนวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจก. (เครดิตบูโร).

  คาดประชาชนใช้วงเงินโครงการเที่ยวไปด้วยกัน ไม่เต็มสิทธิ เพราะต้องควักกระเป๋าเอง

  The Reporters 101 Radioดำเนินรายการโดย  : คุณนภา ศรประสิทธิ์กับคุณฐปนีย์ เอียดศรีไชยวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

  คาดอีก 2 เดือนไทยเจอปัญหาว่างงานหนัก!!!

  รายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563