More

  นักวิชาการชู “ชาติชาย” เหมาะนั่งรมว.คลัง

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง

  ตำแหน่ง   : อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ