More

  pppiiikk

  859 episodes

  เทคโนโลยี่กับความปลอดภัยด้านข้อมูล

  รายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  “ปรเมศวร์” แบขั้นตอนอัยการคดีบอส อยู่วิทยา-ยันไม่แย้งประธาน กอ.

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์   : คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม    ตำแหน่ง    : อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี

  นักวิชาการยี้ครม.ใหม่สู้ทีม 4 ยอดกุมารไม่ได้

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา ตำแหน่ง    : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

  ทนายแนะ “เก้า” มีกรรมสิทธิ์ร่วมเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอฯ

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณกาเหว่า อมร แต้อุดมกุล    ผู้สื่อข่าวบันเทิง

  อีจัน ชี้ บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ทำให้เลิกบุหรี่มวนได้

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ ไนท์ แอดมินเพจอีจัน ได้ไปสัมภาษณ์ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่ส่งไปสมองเพื่อไปกระตุ้นสารโดพามีน เพื่อทำให้สมองผ่อนคลาย และบุหรี่ไฟฟ้าน่ากลัวกว่าบุหรี่มวนตรงที่น้ำยามีการผสมสารเคมีที่เยอะกว่าบุหรี่มวน รวมไปถึงตัวเครื่องเองที่ตรวจพบมีว่าสารโลหะหนักหลุดออกมาด้วย