More

  พรรคกล้าเสนอรัฐดึงแรงงานต่างด้าวเถื่อนเข้าสู่ระบบ

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  : คุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 

  ตำแหน่ง   : เลขาธิการพรรคกล้า

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ