More

  สนามข่าว 101

  Hosted by

  Various

  นักวิชาการมองม็อบเกิดจากสงครามชุดความคิด

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ ตำแหน่ง  : นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้านปรัชญาการเมือง

  นักวิชาการงงม็อบไม่พูดถึงการแก้รธน.

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์   : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง ตำแหน่ง    : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  “สันติ พิเชฐชัยกุล”ประติมากรเอกผู้ปั้นพระบรมรูปในหลวง ร.9

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : อาจารย์ ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล ตำแหน่ง : ศิลปินช่างปั้น

  ไทยพาณิชย์ทำนายศก.ด้วยตัวเลข 4-3-2-1

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  :  ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ตำแหน่ง   :  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัย  ธ.ไทยพาณิชย์

  “สุริยะใส”ห่วงสถานการณ์เสี่ยงม็อบชนม็อบสูง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ดร.สุริยะใส กตะศิลา ตำแหน่ง   : คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต