More

  สนามข่าว 101

  Hosted by

  Various

  เศรษฐกิจ-สังคมโลก หลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร ?

  สัมภาษณ์ : อ.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน สายงานวิจัย บล.ไทยพาณิชย์ ประเด็น : เศรษฐกิจ-สังคมโลก หลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร ?

  สนามข่าว101 – 31/03/20 เบรกที่ 4

  สัมภาษณ์ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ในประเด็น มุมมองทางกฎหมาย การเลื่อนเปิดสมัยประชุมสภาฯทำได้หรือไม่?

  สนามข่าว101 – 31/03/20 เบรกที่ 3

  สัมภาษณ์ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในประเด็น มาตรการป้องกันโควิด-19 ของภาคอุสาหกรรมโรงงาน // มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ // ขอเรียกร้องต่อภาครัฐ