More

  สนามข่าว 101

  Hosted by

  Various

  สัมภาษณ์คุณอรรถวิชช์

  ข้อเสนอการใช้งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 96,000 ล้าน ให้คนไทยตรวจโควิด-19 ฟรี และ มุมมองต่อการแก้ปัญหาไวรัสโควิค 19 ของภาครัฐ

  วงการไอทีได้รับผลกระทบโดยตรงจากไวรัสโคโรนา

  การระบาดของไวรัสโคโรนารวมไปถึงฐานการผลิตสินค้าไอทีส่วนใหญ่อยู่ในจีน จึงทำให้วงการไอทีได้รับผลกระทบโดยตรง