More

  โควิด-19ระบาดใหม่ดันสแกนไทยชนะพุ่ง

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ 

  ตำแหน่ง  : ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

  ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดทำแพลตฟอร์ม “เราไม่ทิ้งกัน – ชิม ช้อป ใช้ – ไทยชนะ – คนละครึ่ง”

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ