More

    วิชัย โภชนกิจ ชี้แจงกรณีหน้ากากอนามัยขาดตลาด

    วิชัย โภชนกิจ  อธิบดีกรมการค้าภายในชี้แจง หลายประเทศขาดแคลนหน้ากากอนามัยเหมือนกัน และทางกรมสั่งห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยแล้ว ส่วนที่ส่งออกไปเฉพาะบางชนิดที่ไทยไม่ได้ใช้  และเหตุขาดแคลนในไทยเกิดจากผลิตไม่ทัน เพราะวัสดุบ้างชนิดหาได้ยากต้นทุนสูงขึ้น  และจีน ระงับการส่งออก

    คลิปที่เกี่ยวข้อง

    คลิปแนะนำ