More

  สัมภาษณ์คุณอรรถวิชช์

  สัมภาษณ์  : คุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

  ตำแหน่ง   : เลขาธิการพรรคกล้า

  ประเด็น   : ข้อเสนอการใช้งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 96,000 ล้าน ให้คนไทยตรวจโควิด-19 ฟรี

                  และ มุมมองต่อการแก้ปัญหาไวรัสโควิค 19 ของภาครัฐ

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ