More

  punuq

  106 episodes

  03/04/63 เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ – รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา

  สัมภาษณ์ : รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา ตำแหน่ง : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ประเด็น : มุมมองต่อการประกาศเคอร์ฟิว / เงินเยียวยาของรัฐบาล

  “ศุภชัย ใจสมุทร” ข้องใจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อนุมัติชุดตรวจโควิดให้บริษัท… ?

  ศุภชัย ใจสมุทร ข้องใจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อนุมัติชุดตรวจโควิดให้บริษัทเจ้าปัญหาแค่ 4 วันแล้วยกเลิก เปรยฟังทะแม่งบอกพิจารณาแค่เอกสารเพราะต้องการความรวดเร็ว