More

  pppiiikk

  703 episodes

  ช่องส่องผีกับการบิดเบือนประวัติศาสตร์

  รายการสนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณวรา จันทร์มณี     ตำแหน่ง  : นักวิชาการอิสระ ในฐานะ เลขาธิการชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม

  วิบากกรรมจากวาทกรรมของ ฌอน

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณกาเหว่า อมรแต้ อุดมกุล  ผู้สื่อข่าวบันเทิง

  วิทยาศาสตร์น่ารู้กับ อ.เจษฎ์

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เผย การปลูกต้นไม้ในห้องนอนไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด จากงานวิจัยที่บอกว่าในเวลากลางคืนต้นไม้จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งปล่อยออกมาจริงแต่ปล่อยออกมาในปริมาณที่น้อยมาก การที่มีคนอยู่ด้วยกัน 2 คน ยังปล่อยออกมาในปริมาณมากกว่า เพราะฉะนั้นเราสามารถปลูกต้นไม้ในห้องนอนได้โดยไม่มีอันตรายใดๆ

  รู้ก่อนลงทุน หุ้นกุ้ชั่วนิรันดร์

  รายการ Money Makeover     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณธนาทร คล่องการเขียนวันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563