More

  Tag:การเมือง

  นักวิชาการแนะแก้รธน.ก่อนแล้วตั้งรัฐบาลชั่วคราว

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์   : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง ตำแหน่ง    : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  มารยาทการใช้โซเชียลมีเดีย

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณชยสิริ วิชยารักษ์ บรรณาธิการหนังสือด้านคุณภาพชีวิต

  นักข่าวทำเนียบ เผย นายกฯ ยืนยันไม่ลาออก ทางออกปท.คือตั้งกรรมการสมานฉันท์

  คุณญาดา เพิ่มลาภ ผู้สื่อข่าวทำเนียบ เผยนายกรัฐมนตรียังยืนยันไม่ลาออกและทิศทางออกประเทศคือการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์

  ซูเปอร์โพลล์แฉ “อวตาร” ปั่นกระแสการเมืองไทย

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา  ตำแหน่ง   : ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)

  Facebook กับบทบาทในการเลือกตั้งปธน.สหรัฐ

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณภาณุพล พสุชัยสกุล (บก.เก่ง)   บรรณาธิการ บริหารนิตยสารโอเพนซอร์ตทูเดย์

  อ.รัฐศาสตร์ แนะทางออกให้ทุกกลุ่มจับเข่าคุยกันก่อนแก้รธน.

  รศ.ดร.ยุทธพร อิสรขัย อ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนะทางออกให้ทุกกลุ่มจับเข่าคุยกัน ก่อนเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ชี้ไม่จำเป็นต้องมี ส.ว.อีกต่อไป

  ครป.ไม่คาดหวังประชุมสภาวิสามัญ 2 วันแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ชี้ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ รัฐบาลเมิน

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”ดำเนินรายการโดย : คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563

  อ.เจษฎ์ย้อนคำคม “อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้”

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  :รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก ตำแหน่ง   :นักวิชาการด้านนิติศาสตร์

  โค้งสุดท้ายเลือกตั้งปธน.สหรัฐคะแนนนิยมทรัมป์ตีตื้น

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ คอลัมนิสต์ข่าวต่างประเทศ

  วิปรัฐบาลมั่นใจประชุมสภาวิสามัญจะมีทางออกของความขัดแย้ง

  คุณชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) มั่นใจประชุมสภาวิสามัญจะมีทางออกของความขัดแย้ง แย้มจ้อเสนอตั้งคณะกรรมการ 7ฝ่ายสลายข้อพิพาท

  Popular

  นักวิชาการแนะแก้รธน.ก่อนแล้วตั้งรัฐบาลชั่วคราว

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์   : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง

  มารยาทการใช้โซเชียลมีเดีย

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณชยสิริ วิชยารักษ์

  นักข่าวทำเนียบ เผย นายกฯ ยืนยันไม่ลาออก ทางออกปท.คือตั้งกรรมการสมานฉันท์

  คุณญาดา เพิ่มลาภ ผู้สื่อข่าวทำเนียบ เผยนายกรัฐมนตรียังยืนยันไม่ลาออกและทิศทางออกประเทศคือการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์

  ซูเปอร์โพลล์แฉ “อวตาร” ปั่นกระแสการเมืองไทย

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา 

  Facebook กับบทบาทในการเลือกตั้งปธน.สหรัฐ

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณภาณุพล พสุชัยสกุล (บก.เก่ง)

  อ.รัฐศาสตร์ แนะทางออกให้ทุกกลุ่มจับเข่าคุยกันก่อนแก้รธน.

  รศ.ดร.ยุทธพร อิสรขัย อ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนะทางออกให้ทุกกลุ่มจับเข่าคุยกัน ก่อนเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ชี้ไม่จำเป็นต้องมี ส.ว.อีกต่อไป

  ครป.ไม่คาดหวังประชุมสภาวิสามัญ 2 วันแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ชี้ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ รัฐบาลเมิน

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”ดำเนินรายการโดย : คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563

  อ.เจษฎ์ย้อนคำคม “อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้”

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  :รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก

  โค้งสุดท้ายเลือกตั้งปธน.สหรัฐคะแนนนิยมทรัมป์ตีตื้น

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์

  วิปรัฐบาลมั่นใจประชุมสภาวิสามัญจะมีทางออกของความขัดแย้ง

  คุณชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) มั่นใจประชุมสภาวิสามัญจะมีทางออกของความขัดแย้ง แย้มจ้อเสนอตั้งคณะกรรมการ 7ฝ่ายสลายข้อพิพาท