More

  tik

  176 episodes

  เบรก 2 : สัมภาษณ์ สพ.ญ.ภัทรนันท์ สัจจารมย์ (หมอจุ๋ม) WATCHDOG THAILAND

  รายการ 101 องศาข่าวคุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากรวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เบรก 2 -สัมภาษณ์ : สพ.ญ.ภัทรนันท์ สัจจารมย์ (หมอจุ๋ม)  สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย WATCHDOG THAILAND   -ประเด็น  : ความคืบหน้าคดี...

  เบรก 1 : -บรรยากาศปชช.ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่หลังผ่อนปรนมาตรการ

  รายการ 101 องศาข่าวคุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากรวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เบรก 1 -การผ่อนคลายมาตรการระยะ 3-บรรยากาศปชช.ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่หลังผ่อนปรนมาตรการ

  เบรก 2 : สัมภาษณ์คุณนวพร เรืองสกุล อดีตผู้บริหารกองทุน กบข.

  รายการ “คุยกับตัวจริง” กับ นารากร ติยายนวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เบรค 2 สัมภาษณ์ : คุณนวพร เรืองสกุล อดีตผู้บริหารกองทุน กบข. "เสนอแนวทางใช้เงิน 4 แสนล้าน ให้คุ้มค่าที่สุด"

  เบรก 1 : สัมภาษณ์คุณวิน วีระชัย ตัวแทนคนทำงานสถานบันเทิง

  รายการ “คุยกับตัวจริง” กับ นารากร ติยายนวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เบรค 1 สัมภาษณ์ : คุณวิน วีระชัย "ขอเป็นตัวแทนคนทำงานสถานบันเทิง แสดงความรู้สึกเมื่อไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้"

  เบรก 4 : สัมภาษณ์คุณอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

  รายการ 101 องศาข่าวคุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากรวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เบรก 4 -สัมภาษณ์ : คุณอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม-ประเด็น : ความคืบหน้าการติดตามเรื่องหน้ากากอนามัย