More

  tik

  176 episodes

  เบรก 2 : คัดค้านสร้างคอนโดหรู 43 ชั้น ในซอยสุขุมวิท 61 และถนนเอกมัย

  รายการ “คุยกับตัวจริง” กับ นารากร ติยายนวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 เบรก 2 คัดค้านสร้างคอนโดหรู 43 ชั้น ในซอยสุขุมวิท 61 และถนนเอกมัย มาฟังเหตุผลของผู้คัดค้านกันสัมภาษณ์ : นพ.ชาติชาย พฤกษาพงษ์ ตัวแทนชุมชนเอกมัยซ.1

  เบรก 1 : คัดค้านสร้างคอนโดหรู 43 ชั้น ในซอยสุขุมวิท 61 และถนนเอกมัย

  รายการ “คุยกับตัวจริง” กับ นารากร ติยายนวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 เบรก 1 คัดค้านสร้างคอนโดหรู 43 ชั้น ในซอยสุขุมวิท 61 และถนนเอกมัย มาฟังเหตุผลของผู้คัดค้านกันสัมภาษณ์ : คุณณัฐพล ทรัพย์มนู ตัวแทน ซ.สุขุมวิท 61

  เบรก 4 : สัมภาษณ์คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี

  รายการ 101 องศาข่าวคุณธีรยุตร์ สันธากร และ คุณกาญจนา ปลื้มจิตรวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เบรก 4 -สัมภาษณ์  : คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี คณะอนุกรรมาธิการศึกษากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ-ประเด็น  : การเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการช่มขืน คุกคาม

  เบรก 3 : ย้อนองศาข่าว กับ คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ // สัมภาษณ์คุณวีระ สมความคิด

  รายการ 101 องศาข่าวคุณธีรยุตร์ สันธากร และ คุณกาญจนา ปลื้มจิตรวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เบรก 3 -สัมภาษณ์  : ย้อนองศาข่าวกับประสงศ์ เลิศรัตนวิสุทธ์-ประเด็น  : พลิกปม กก.สรรหา กสม. vs ป.ป.ช....

  เบรก 2 : สัมภาษณ์ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อ.คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

  รายการ 101 องศาข่าวคุณธีรยุตร์ สันธากร และ คุณกาญจนา ปลื้มจิตรวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เบรก 2 -สัมภาษณ์  : ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อ.คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ-ประเด็น  : ความเป็นมา และ ความเป็นไปของ...