More

  เบรก 2 : สัมภาษณ์ สพ.ญ.ภัทรนันท์ สัจจารมย์ (หมอจุ๋ม) WATCHDOG THAILAND

  รายการ 101 องศาข่าว
  คุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากร
  วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

   เบรก 2

  -สัมภาษณ์ : สพ.ญ.ภัทรนันท์ สัจจารมย์ (หมอจุ๋ม)  
  สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย WATCHDOG THAILAND   
  -ประเด็น  : ความคืบหน้าคดี เตี้ยมช.

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ