More

  punuq

  674 episodes

  สถานการณ์โควิด-19 ใน U.S.A. กับอนาคตของ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง

  รายการ 101 องศาข่าว ข่าวโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา กับ อนาคตของโดนัลด์ทรัมป์ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมาถึง" โดย คุณบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ คอลัมนิสต์ข่าวต่างประเทศ FM.101

  “การรับมือโควิด-19ของอิตาลีและอังกฤษ”

  ช่วงโต๊ะข่าวต่างประเทศ สัมภาษณ์ : คุณบุญรัตน์  อภิชาตไตรสรณ์   ตำแหน่ง : คอลัมนิสต์ต่างประเทศ ประเด็น :"การรับมือโควิด-19ของอิตาลีและอังกฤษ"

  “แกะรอยปมกักตุนหน้ากากอนามัย ตัวเลขสต๊อก 200 ล.ชิ้นมาจากไหน ?”

  เปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิศรา สัมภาษณ์ : คุณศุภเดช ศักดิ์ดวง ตำแหน่ง      : ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา   ประเด็น :“แกะรอยปมกักตุนแมสก์ ตัวเลขสต๊อก 200 ล.ชิ้นมาจากไหน-ใครคือ‘ไอ้โม่ง’ตัวจริง?”

  บิ๊กตู่ กับภาวะความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาของชาติ

  สัมภาษณ์: ผศ.วันวิชิต บุญโปร่งตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตประเด็น : บิ๊กตู่ กับภาวะความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาของชาติ

  บทสวดมนต์ “พระรัตนสูตร” กับความเชื่อไล่โรคภัย COVID-19

  “สรุปเนื้อความ บทสวดมนต์ “รัตนสูตร” หรือ “บทสวดเจ็ดตำนาน” กับความเชื่อไล่โรคภัย พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ) ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสูตร “รัตนสูตร” ขึ้นมา เพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์เบียดเบียน ชาวพุทธจึงถือเป็นธรรมเนียมสวดพระสูตรนี้เพื่อขจัดโรคภัยเช่นโรคห่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าการสาธยายรัตนสูตร...