More

  บิ๊กตู่ กับภาวะความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาของชาติ

  สัมภาษณ์: ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
  ประเด็น : บิ๊กตู่ กับภาวะความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาของชาติ

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ