More

  pppiiikk

  859 episodes

  จดหมายเปิดผนึกถึงผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  :  ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ตำแหน่ง   :  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัย  ธ.ไทยพาณิชย์

  Facebook กับบทบาทในการเลือกตั้งปธน.สหรัฐ

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : คุณภาณุพล พสุชัยสกุล (บก.เก่ง)   บรรณาธิการ บริหารนิตยสารโอเพนซอร์ตทูเดย์

  จ่าพิชิต แจง บัตรทองยังไม่สามารถใช้ได้ทุกโรงพยาบาล

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ จ่าพิชิต ขจัดพาลชน เผย จากที่มีการนำเสนอข่าวบัตรทองสามารถใช้ได้ทุกโรงพยาบาลออกมา ซึ่งจริงๆแล้วยังไม่สามารถใช้ได้กับเคสเล็กๆแต่เอาไว้ใช้กับเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

  ครป.ไม่คาดหวังประชุมสภาวิสามัญ 2 วันแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ชี้ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ รัฐบาลเมิน

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”ดำเนินรายการโดย : คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563

  William Bengen กับ กฎ 4 % วางแผนการเงิน

  รายการ Money Makeover     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563