More

  สันติวิธี…ทางออกของสังคมไทย

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdev
  ดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดว
  วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณชยสิริ วิชยารักษ์

  บรรณาธิการหนังสือด้านคุณภาพชีวิต

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ