More

  คุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวในไทยช่วงโควิด-19

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdev
  ดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดว
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์: คุณปู ชยสิริ วิชยารักษ์   

  บรรณาธิการหนังสือด้านคุณภาพชีวิต

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ