More

  มุมมองสื่อกับการชุมนุมทางการเมือง

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdev
  ดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดว
  วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณแพท แสงธรรม

  บรรณาธิการ benchmarkmedia.asia

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ