More

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ คุณศุภเดช ศักดิ์ดวง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา

  รายการ 101Morning Call With VarinSachdev
  ดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดว

  วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ คุณศุภเดช ศักดิ์ดวง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา
  ประเด็น : การตรวจสอบการประเมินชุดตรวจอย่างง่าย (Rapid Test) สำหรับโรคโควิด-19

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ