More

  Tag:สังคม

  “การรับมือโควิด-19ของอิตาลีและอังกฤษ”

  ช่วงโต๊ะข่าวต่างประเทศ สัมภาษณ์ : คุณบุญรัตน์  อภิชาตไตรสรณ์   ตำแหน่ง : คอลัมนิสต์ต่างประเทศ ประเด็น :"การรับมือโควิด-19ของอิตาลีและอังกฤษ"

  “แกะรอยปมกักตุนหน้ากากอนามัย ตัวเลขสต๊อก 200 ล.ชิ้นมาจากไหน ?”

  เปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิศรา สัมภาษณ์ : คุณศุภเดช ศักดิ์ดวง ตำแหน่ง      : ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา   ประเด็น :“แกะรอยปมกักตุนแมสก์ ตัวเลขสต๊อก 200 ล.ชิ้นมาจากไหน-ใครคือ‘ไอ้โม่ง’ตัวจริง?”

  บทสวดมนต์ “พระรัตนสูตร” กับความเชื่อไล่โรคภัย COVID-19

  “สรุปเนื้อความ บทสวดมนต์ “รัตนสูตร” หรือ “บทสวดเจ็ดตำนาน” กับความเชื่อไล่โรคภัย พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ) ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสูตร “รัตนสูตร” ขึ้นมา เพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์เบียดเบียน ชาวพุทธจึงถือเป็นธรรมเนียมสวดพระสูตรนี้เพื่อขจัดโรคภัยเช่นโรคห่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าการสาธยายรัตนสูตร...

  อธิบายชุดตรวจสอบไวรัสโควิค19 ราคาไม่ถึง 500 บาท

  สัมภาษณ์  :ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา   ตำแหน่ง   :คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเด็น    : อธิบายชุดตรวจสอบไวรัสโควิค19 ราคาไม่ถึง 500 บาท ( กำลังพัฒนาการผลิต )               :...

  “’ทรัมป์’ยังไม่ใช้เคอร์ฟิวคุมโรคระบาด แต่ขอความร่วมมือ”

  ช่วงโต๊ะข่าวต่างประเทศ สัมภาษณ์ : คุณพิรุณ จิตภิรมย์ ตำแหน่ง : อดีตบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ ประเด็น :“'ทรัมป์'ยังไม่ใช้เคอร์ฟิวคุมโรคระบาด แต่ขอความร่วมมือ”

  Popular

  “การรับมือโควิด-19ของอิตาลีและอังกฤษ”

  ช่วงโต๊ะข่าวต่างประเทศ สัมภาษณ์ : คุณบุญรัตน์  อภิชาตไตรสรณ์   ตำแหน่ง : คอลัมนิสต์ต่างประเทศ ประเด็น :"การรับมือโควิด-19ของอิตาลีและอังกฤษ"

  “แกะรอยปมกักตุนหน้ากากอนามัย ตัวเลขสต๊อก 200 ล.ชิ้นมาจากไหน ?”

  เปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิศรา สัมภาษณ์ : คุณศุภเดช ศักดิ์ดวง ตำแหน่ง      : ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา   ประเด็น :“แกะรอยปมกักตุนแมสก์ ตัวเลขสต๊อก 200...

  บทสวดมนต์ “พระรัตนสูตร” กับความเชื่อไล่โรคภัย COVID-19

  “สรุปเนื้อความ บทสวดมนต์ “รัตนสูตร” หรือ “บทสวดเจ็ดตำนาน” กับความเชื่อไล่โรคภัย พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ) ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสูตร “รัตนสูตร” ขึ้นมา...

  อธิบายชุดตรวจสอบไวรัสโควิค19 ราคาไม่ถึง 500 บาท

  สัมภาษณ์  :ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา   ตำแหน่ง   :คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเด็น    : อธิบายชุดตรวจสอบไวรัสโควิค19 ราคาไม่ถึง 500 บาท...

  “’ทรัมป์’ยังไม่ใช้เคอร์ฟิวคุมโรคระบาด แต่ขอความร่วมมือ”

  ช่วงโต๊ะข่าวต่างประเทศ สัมภาษณ์ : คุณพิรุณ จิตภิรมย์ ตำแหน่ง : อดีตบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ ประเด็น :“'ทรัมป์'ยังไม่ใช้เคอร์ฟิวคุมโรคระบาด แต่ขอความร่วมมือ”

  คุณหญิงหน่อย ประเมินอย่างไร กับ มาตรการป้องกันโควิดของรัฐ

  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ชี้ มาตรการรัฐในการรับมือ Covid-19 ยังช้า สับสน กลับไปกลับมา

  วิชัย โภชนกิจ ชี้แจงกรณีหน้ากากอนามัยขาดตลาด

  โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในชี้แจง หลายประเทศขาดแคลนหน้ากากอนามัยเหมือนกัน