More

  เปิดสายตอบปัญหาสุขภาพ

  * ช่วงคลินิกสุขภาพ*

  สัมภาษณ์ : นพ.กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น)

  ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัย

  ประเด็น   :  เปิดสายตอบปัญหาสุขภาพ

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ