More

  ลั่นกลองร้องทุกข์

  Hosted by

  Various

  เบรกที่ 2 :คุณอันวาร์ สาและ – ปูดขบวนการหักหัวคิว-ปลอมเอกสารพาคนไทยเข้าปท.

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์: คุณ อันวาร์  สาและ ตำแหน่ง :ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์  ประเด็น :ปูดขบวนการหักหัวคิว-ปลอมเอกสารพาคนไทยเข้าปท.

  เบรกที่ 1 : คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล – ขอเงินเยียวยาโควิด 5 พันบาท ให้คนพิการ

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์: คุณ สุชาติ โอวาทวรรณสกุลตำแหน่ง : นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยแคมเปญ : หยุดทิ้งคนพิการไว้ข้างหลัง ขอเงินเยียวยาโควิด 5 พันบาท ให้คนพิการ

  เบรกที่ 2 : ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง – กทม.ผ่อนคลายมาตรการควบคุม 8+2 กิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์: ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองตำแหน่ง : โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.)ประเด็น :กทม.ผ่อนคลายมาตรการควบคุม 8+2 กิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ ศบค.

  เบรกที่ 1 : คุณกุลฤดี พัฒนะอิ่ม – กษ.แจงขั้นตอนตรวจสอบชื่อเกษตรกรขึ้นทะเบียน

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์: คุณ กุลฤดี พัฒนะอิ่มตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรประเด็น : กษ.แจงขั้นตอนตรวจสอบชื่อเกษตรกรขึ้นทะเบียน