More

  รู้ทันและเข้าใจ สู้ภัย COVID-19 จากคณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

  0
  รู้ทันและเข้าใจ สู้ภัย COVID-19 จากคณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

  รู้เท่า รู้ทัน ป้องกัน COVID-19

  0
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 18.30 น. ทาง FM 101 ได้จัดสัมมนารูปแบบใหม่ผ่านทางออนไลน์ ในหัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน ป้องกัน COVID-19” วิทยากรในงานสัมมนาคือ นพ....

  คมนาคมเทงบกว่า 6 พันล้านบาทขยายถนนสู่อุทัยธานี !?

  0
  คมนาคม ดันโครงการพัฒนาโครงข่าย ทางหลวงในจังหวัดอุทัยธานี 4 โครงการรวมมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่างอุทัยธานี จำนวน 4 โครงการ เป็นส่วนของกรมทางหลวง ได้แก่ โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 333  อ.หนองฉาง...

  ผู้ว่าการรถไฟฯ เร่งแก้ปัญหาผู้บุกรุกการใช้พื้นที่เด็ดขาด !!!

  0
  ผู้ว่าการรถไฟฯ ประกาศเดินหน้าแก้ปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่รถไฟฯเด็ดขาด ระบุ ไม่ประนีประนอมกับการบุกรุก 3 แบบ คือ การบุกรุกกระทบกับความปลอดภัยเดินรถ เป็นแหล่งอาชญากรรม มั่วสุม และมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมา