More

  ถอดการแก้ปัญหาฝุ่นPM2.5แบบระดับมหภาพ

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdev
  ดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดว
  วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์: คุณปู ชยสิริ วิชยารักษ์   

  บรรณาธิการหนังสือด้านคุณภาพชีวิต

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ