More

  อ้ายจง เผย ในจีนอาจจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”
  วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
  ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์

  แอดมินปอ แอดมินเพจอ้ายจง

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ